ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постанова президії
ВАК України
21.05.1998 N 25-08/5
  ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.23.20 - містобудування та територіальне планування
I. Формула спеціальності:
Галузь науки і техніки, яка веде дослідження інженерно-технічних, соціально-економічних та екологічних проблем формування життєвого середовища, що включає констуювання систем населених місць, їх планування й забудови.
В межах спеціальності проводиться: розроблення методології аналізу та синтезу різноманітних типів містобудівних об'єктів (регіонів, міст, сіл та їх структурних елеметів), створення теоретичних підстав сучасного містобудування, обгрунтування державної містобудівної політики, інформаційного забезпечення містобудівної діяльності.
Результати досліджень мають сприяти забезпеченню процесів управління розвиток населених місць та територій, планування забудови, реконструкції та експлуатації населених місць та регіонів відповідно до потреб населення й виробництва.
II. Напрямки досліджень:
Наукове визначення територіально-містобудівних об'єктів і систем міського господарства, їх функціональних, планувальних параметрів та критеріїв оцінки. Розроблення основ їх типології.
Теорія, методологія, прийоми інженерно-планувального та об'ємно-просторового формування й реконструкції містобудівних об'єктів різних типів.
Інженерно-технічні, соціально-економічні, екологічні, технологічні чинники, що впливають на формування життєвого середовища.
Методи оптимізації архітектурно- та інженерно-планувальних рішень населених місць і регіонів з урахуванням особливостей соціально-демографічних, економічних, екологічних процесів, природних умов на базі сучасних інформаційних технологій.
Технологія комплексу проектно-планувальних робіт, управління процесами функціонування й розвитку регіонів, міст і сіл з використанням методів та засобів прикладної інформатики, евристичних методів творчості у містобудівному проектуванні.
Методи багатофакторної оцінки якостей містобудівних рішень на різних фазах та стадіях проектування.
Методи створення та ведення містобудівного кадастру населених пунктів, містобудівних банків даних, інших територіальних інформаційних систем (ТІС).
Закономірності й тенденції розселення, організації виробничої діяльності, функціонування об'єктів міського господарства, соціальної сфери, міських транспортних систем, вулично-шляхової мережі та їх
елементів, систем інженерного обладнання й інженерної підготовки території, благоустрою, ландшафтної архітектури.
Урбоекологія, ресурсозбереження.
Економіка містобудування, оцінка території.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України",
N 1, 2003 р.